„Панос“ другу годину заредом послује позитивно, добит 270.000 КМ

22.03.2021.

Шумско газдинство „Панос“ Вишеград пословало је позитивно у прошлој години и остварило приход од 4.582.459 КМ или 91,4 одсто у односу на план, а приход је већи за 427.187 КМ или девет одсто од оствареног у 2019. години.

Руководилац службе за финансијско-књиговодствене послове Младен Бјелица рекао је новинарима да подаци из биланса успјеха за 2020. годину показују да је ово газдинство успјешно пословало и остварило добит од 270.219 КМ.

Према његовим ријечима, расходи су износили 4.312.240 КМ или 86,7 одсто од планираних.

„Највеће учешће у расходима имају трошкови бруто зарада и накнада зарада за 95 запослених радника и они износе 1.699.778 КМ или 39,4 одсто, као и трошкови производних услуга са 1.337.677 КМ, што је 31 одсто од укупних расхода. У 2020. години краткорочне обавезе мање су за 466.000 КМ у односу на 2019. годину, а ово је друга година заредом како биљежимо позитиван пословни резултат“, рекао је Бјелица.

У овом предузећу произведено је укупно 43.968 метара кубних шумских дрвних сортимената, од чега је 28.253 метара кубних четинара и 15.715 метара кубних лишћара, што чини 88 одсто планиране производње за 2020. годину.

У 2020. години извршени су планирани шумско-узгојни радови. У простој репродукцији извршено је пошумљавање 13,07 хектара и садња 32.675 садница јеле, смрче и црног бора. Попуњавање култура је извршено на два хектара са 5.000 садница, а вршени су и други шумско-узгојни радови, подаци су из овог газдинства.

Шумско газдинство „Панос“ Вишеград газдује на подручју општина Вишеград и Рудо, а запошљава 95 радника.

СРНА