Огласна табла

Стратегија развоја општине Вишеград 2018-2027

22.10.2018.

Јавни оглас ради споразумног прибављања непокретности

08.09.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС-за продају непокретности означене као кп 2385/2 у својини Општине Вишеград путем јавног надметања – лицитације

31.07.2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ – за суфинансирање реализације пројекта естетског уређења фасада са заједницама етажних власника

30.07.2018.

Обавјештење о легализацији-18.07.2018. године

18.07.2018.

ЈАВНИ КОНКУРС-За избор идејног рјешења за израду логотипа за ,,Вишеградску кућу“

05.07.2018.

Позив на радионицу-„Моја IT karijera“

15.05.2018.

Посебне гарантно-кредитне линије са Павловић банком а.д. Бијељина

19.04.2018.

Посебне гарантно-кредитне линије са Комерцијалном банком а.д. Бања Лука

19.04.2018.

Јавни оглас-о давању у закуп пољопоривредног земљишта у власништву општине Вишеград пољопривредним задругама и другим правним лицима регистрованим за обављање дјелатности из области пољопривреде

16.04.2018.

Обавјештење-упозорење становништву

04.04.2018.

Јавни позив – Challenge фонда

30.03.2018.