Обавјештење о разматрању приједлога Одлуке о дугорочном кредитном задужењу општине Вишеград

03.07.2019.