Јавни оглас-о давању у закуп пољопоривредног земљишта у власништву општине Вишеград пољопривредним задругама и другим правним лицима регистрованим за обављање дјелатности из области пољопривреде

16.04.2018.