Одржана четврта редовна сједница Скупштине општине

01.02.2017.

Већином гласова одборника локалног парламента усвојена је Одлука о измјени Статута општине Вишеград. По усвајању ове Одлуке, стичу се услови за пресељење општинске управе у Градску кућу која се налази у комплексу Андрићграда.

„Грађанима ће се омогућити да по први пут на једном мјесту могу да дођу до општинске таксе, образаца за остваривање својих права, те да добију информације о кориштењу права на инфо-пулту који ће бити у саставу Градске куће“, појаснио је начелник општине Вишеград Младен Ђуревић.

„У исто вријеме репрезентативно сједиште општине, обавезује запослене и подстиче све становнике Вишеграда да се домаћински односе према гостима, странкама и инвеститорима који долазе у овај град“, додао је начелник општине.

Он је рекао да измјена Статута предвиђа и промјену адресе општинске администрације, а да нова зграда општине Вишеград задовољава функционално, технички и просторно све потребе рада општинске управе.

Ђуревић је истакао да ће у просторије досадашње зграде општине у улици Краља Петра, уселити Полиција и ЦИПС.

Одборници СО Вишеград на последњем засједању усвојили су Одлуку о новчаном подстицају за развој пољопривреде за 2017. годину у укупном износу од 100 хиљада марака.

На основу ове Одлуке планирана је подршка текућој производњи и дохотку у износу од 35 000 марака, затим унапређење пољопривреде у вриједности од 60 хиљада и ванредне потребе и помоћи у износу од 5 000 марака.

Захтјеви за остваривање права на подстицај за развој пољопривреде подносе се на писарници општине Вишеград на прописаном обрасцу, а рок за подношење захтјева је 30. новембар ове године, осим за прољетну сјетву на отвореном и пчеларску производњу за које је одређен рок до 30. јуна ове године.

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић ће именовати Комисију за надзор утрошка средстава, провјеру потребне документације и обилазак корисника на терену.

На засједању СО Вишеград одборници су усвојили приједлог програма заједничке комуналне потрошње за ову годину, којим је предвиђено чишћење јавних површина на подручју града, одржавање, уређивање и опремање зелених површина, одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина, те одржавање јавне расвјете у насељеним мјестима.

Већином гласова одборника усвојен је и приједлог одлуке о висини стопе пореза на непокретности на подручју града у 2017.години која је утврђена у висини од 0,11 одсто од процијењене вриједности непокретности.

Одборници су усвојили и низ приједлога Одлука везаних за утврђивање закупнине издавања свадбеног салона на Бикавцу, као и о усвајању програма развоја спорта општине Вишеград за ову годину.

Пред одборницима локалног парламента нашли су се и Извјештаји о раду Управних одбора јавних установа за 2016.годину, чији је оснивач општина Вишеград.

Одборници нису усвојили извјештаје Управних одбора „ Апотеке Вишеград“, Дома здравља,  Центра за социјални рад, Рехабилитационог центра „Вилина Влас“ у вишеградској бањи, Туристичке организације, Дома културе, Народне библиотеке „ Иво Андрић“, Спортске установе „ Дрина“, те ЈП „РТВ Вишеград“.

Једногласно је усвојен извјештај о раду Управног одбора Црвеног Крста Вишеград.