Објављен Нацрт буџета на званичном сајту и огласној табли општине Вишеград

18.02.2022.

Обавјештавамо сва заинтерсована лица да је на званичном сајту општине Вишеград и на огласној табли општине Вишеград објављен Нацрт буџета за 2022. годину који је усвојен на Скупштини општине Вишеград 16. фебруара.

Своје примједбе, сугестије и приједлоге сви могу доставити писменим путем у Одјељењу за финансије или путем мејла milan.jaksic@opstinavisegrad.com

Рок за достављање приједлога је 28. фебруар 2022. године.