Обавјештење власницима смјештајних капацитета

13.11.2019.

Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију општине Вишеград ће у наредном периоду извршити усаглашавање пријављених смјештајних капацитета по уговору са Туристичком организацијом Вишеград у односу на број кревета који се рекламира путем букинга и других видова оглашавања.

Сви смјештајни капацитети на подручју општине који нису регистровани и не измирују обавезу плаћања боравишне таксе, биће санкционисани на основу Закона о боравишној такси.