Обавјештење власницима пловних возила

26.11.2019.

Позивају се власници  чамаца који врше јавни превоз путника у туристичке сврхе на подручју општине Вишеград, да своју дјелатност региструју код надлежног општинског органа до краја текуће године.

Комунална полиција општине Вишеград вршиће контролу и провјеру регистрације пловних возила.