Обавјештење власницима пловних возила

18.08.2020.

Обавјештавају се власници пловних и плутајућих објеката на води (чамци, сплавови, понтони, кућице за одмор и рекреацију) са подручја општине Вишеград да су обавезни да у што краћем року, а у складу са Законом о унутрашњој пловидби Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“број 54/19), изврше упис истих у уписник чамаца / уписник плутајућих објеката код Одјељења за локални развој привреду и друштвене дјелатности.

У наредном периоду Одјељење за инспекцијске послове општине Вишеград вршиће инспекцијски надзор у овој области.