Обавјештење о нерадним данима

28.12.2023.

На основу Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник РС 43/07 и 77/16), као и  Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност („Службени гласник општине Вишеград“, број 07/08,14/08,18/17и 5/18, 14/19 ) нерадни дани су:

 

Нова година: 1. и 2. јануар,

Православни Божић: 6. 7. и 8. јануар,

Дан Републике: 9. јануар,

 

01.01.2024. године, неће радити републички органи, органи јединице локалне самоуправе и организације, предузећа, установе и остала лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

Изузетно, 01.01.2024. године могу да раде:

– у времену од 00.00-24.00 часа, правна и физичка лица која обављају производњу хљеба и пецива, продајни објекти типа „драгстор“, трговински објекти на бензинским станицама.

02.01.2024. године, неће радити републички органи, органи јединице локалне самоуправе и организације, предузећа, установе и остала лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

Изузетно, 02.01.2024. године могу да раде:– у времену од 00.00-24.00 часа, правна и физичка лица која обављају производњу хљеба и пецива, продајни објекти типа „драгстор“, трговински објекти на бензинским станицама.– у времену од 7.00-14.00 часова- трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима (дјелатност продавница мјешовите робе)06.01.2024. године, неће радити републички органи, органи јединице локалне самоуправе и организације, предузећа, установе и остала лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

Изузетно, 06.01.2024. године могу да раде:– у времену од 00.00-24.00 часа, правна и физичка лица која обављају производњу хљеба и пецива, продајни објекти типа „драгстор“, трговински објекти на бензинским станицама.– у времену од 7.00-14.00 часова- трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима  (дјелатност продавница мјешовите робе)

 

07.01.2024. године, неће радити републички органи, органи јединице локалне самоуправе и организације, предузећа, установе и остала лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

Изузетно, 07. 01.2024. године могу да раде:

–  у времену од 00.00-24.00 часа правна и физичка лица која обављају производњу хљеба и пецива, продајни објекти типа „драгстор“, трговински објекти на бензинским станицама.

08.01.2024. године, неће радити републички органи, органи јединице локалне самоуправе и организације, предузећа, установе и остала лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.Изузетно, 08.01.2024. године могу да раде:– у времену од 00.00-24.00 часа, правна и физичка лица која обављају производњу хљеба и пецива, продајни објекти типа „драгстор“, трговински објекти на бензинским станицама.– у времену од 7.00-14.00 часова- трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима  (дјелатност продавница мјешовите робе)

09.01.2024. године, неће радити републички органи, органи јединице локалне самоуправе и организације, предузећа, установе и остала лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

Изузетно, 09.01.2024.могу да раде:

– у времену од 00.00-24.00 часа, правна и физичка лица која обављају производњу хљеба и пецива, продајни објекти типа „драгстор“, трговински објекти на бензинским станицама.– у времену од 7.00-14.00 часова- трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима (дјелатност продавница мјешовите робе)