Обавјештење о нерадним данима

29.04.2023.

На основу Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник РС 43/07 и 77/16), као и  Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност („Службени гласник општине Вишеград“, број 07/08,14/08,18/17и 5/18, 14/19 ) нерадни дани су:

Међународни празник рада 01.05.2023. године

Дан побједе над фашизмом 09.05.2023. године

01.05.2023. године, правна лица и предузетници не раде.

Изузетно, 01.05.2023. године могу да раде:

– у времену од 00.00-24.00 часа, правна и физичка лица која обављају производњу хљеба и пецива, продајни објекти типа „драгстор“, трговински објекти на бензинским станицама.

– у времену од 7.00-14.00 часова- трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима (дјелатност продавница мјешовите робе)

09.05.2023. године, правна лица и предузетници не раде.

Изузетно, 09.05.2023. године могу да раде:

– у времену од 00.00-24.00 часа, правна и физичка лица која обављају производњу хљеба и пецива, продајни објекти типа „драгстор“, трговински објекти на бензинским станицама.

– у времену од 7.00-14.00 часова- трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима (дјелатност продавница мјешовите робе)