Обавјештење о нерадним данима

10.04.2023.

На основу Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник РС 43/07 и 77/16), као и  Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност („Службени гласник општине Вишеград“, број 07/08,14/08,18/17и 5/18, 14/19 ) нерадни дани су:

Православни празник Васкрс 16. април

Велики петак 14.04.

Васкршњи понедељак 17.04.

14.04.2023. године, правна лица и предузетници не раде.

Изузетно, 14.04.2023. године могу да раде:

– у времену од 00.00-24.00 часа, правна и физичка лица која обављају производњу хљеба и пецива, продајни објекти типа „драгстор“, трговински објекти на бензинским станицама.

– у времену од 7.00-14.00 часова- трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима (дјелатност продавница мјешовите робе)

Изузетно на дан 16.04. могу да раде у времену од 00-24.00 сата, правна и физичка лица која обављају производњу хљеба и пецива, објекти типа драгстор и трговачки објекти на бензинским пумпама.

17.04.2023. године, правна лица и предузетници не раде.

Изузетно, 17.04.2023. године могу да раде:
– у времену од 00.00-24.00 часа, правна и физичка лица која обављају производњу хљеба и пецива, продајни објекти типа „драгстор“, трговински објекти на бензинским станицама.
– у времену од 7.00-14.00 часова- трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима (дјелатност продавница мјешовите робе)