Крећу мјере енергетске ефикасности у предузећима и стамбеним објектима у Републици Српској – Расписан јавни конкурс за додјелу грантова

11.01.2024.

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске је расписао два јавна конкурса за додјелу средстава из буџетске подршке Европске уније за провођење мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима и микро, малим и средњим предузећима за 2023. годину.

Предмет овог јавног конкурса је додјела бесповратних финансијских средстава у оквиру Пакета буџетске подршке Европске уније за ублажавање негативних посљедица енергетске кризе и подстицања енергетске транзиције у виду бесповратне помоћи рањивим домаћинствима и привреди на Западном Балкану.

На ова средства у припадајућем износу, Република Српска је остварила право усвајањем Акционог плана од стране Вијећа министара БиХ.

Прихватљиви су пројекти реконструкције, реновирања, смањења потрошње енергије, те пројекти којима се доприноси повећању коришћења обновљивих извора енергије, као мјере енергетске ефикасности.

Средства су намијењена улагању у реализацију пројеката из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије као мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима, а који се односе на повећања енергетске ефикасности у постојећим стамбеним објектима у власништву или сувласништву – приватни станови и куће као и у микро, малим и средњим предузећима.

Предмет пријаве на овај конкурс не могу бити стамбени објекти који су намијењени за даљу продају у периоду од најмање 3 године.

Прихватљиви су пројекти реконструкције, реновирања, смањења потрошње енергије, те пројекти којима се доприноси повећању коришћења обновљивих извора енергије, као мјере енергетске ефикасности.

Мјере енергетске ефикасности у стамбеним објектима и у микро, малим и средњим предузећима које ће бити суфинансиране на конкурсу:

– Замјена вањске столарије

– Постављање термоизолације на фасади

– Постављање термоизолације на поду, стропу/крову

– Набавка котлова на пелет укључујући и замјену или реконструкцију инсталација – само уколико објекат није прикључен на систем даљинског гријања (топлана)

– Набавка кондензацијских котлова укључујући и замјену или реконструкцију инсталација – само уколико објекат није прикључен на систем даљинског гријања (топлана)

– Набавка топлотних пумпи, укључујући и замјену или реконструкцију инсталација – само уколико објекат није прикључен на систем даљинског гријања (топлана)

– Замјена неефикасних климатизацијских уређаја укључујући и замјену или реконструкцију инсталација

– Унапређење енергетске ефикасности унутрашње расвјете

– Унапређење енергетске ефикасности у производним процесима

– Изградња фотонапонских електрана

Бесповратна финансијска средстава по овом јавном конкурсу додјељиваће се до искоришћења расположивих средстава утврђених за ову намјену.

Фонд је задужен за реализацију финансијских средстава која су утврђена у укупним износима од:

– Стамбени сектор 5.808.815 КМ

– Привреда 2.290.578 КМ