КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОПОЗИВА

inbound2825992022592353891 OBJEDINJENI REZULTATI

inbound4461574358698427425 OBJEDINJENI REZULTATI

odluka o određivanju BM – 2. ИЗМЈЕНА

0 Правилник о начину спровођења поступка опозива Градоначелника-начелника Града-општине

1 ОБРАЗАЦ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ Б.М.

2 Образац приједлога чланова бирачких одбора

3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ – члан 3.6 Правилника

4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ – члан 3.2 и 3.6 Правилника

5 ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВ ЗА АКРЕДИТОВАЊЕ ПС

6 ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА АКРЕДИТОВАЊЕ УГ

7 ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА АКРЕДИТОВАЊЕ МП

8 Образац листе посматрача ПС

9 Образац листе посматрача УГ

10 Образац листе посматрача МП

11 Образац акредитације ПС

12 Образац акредитације УГ

13 Образац акредитације МП

14 ОБРАЗАЦ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

15 ЗАПИСНИК О РАДУ БО

16 ЗАПИСНИК О РАДУ поновно отварање врећа

17 ОБРАЗАЦ за БС рбм

18 ОБРАЗАЦ ЗА БСН

19 ОБРАЗАЦ ЗА БСМ мобилни тим

20 Образац коверте за непотврђене гласачке листиће

21 Образац коверте за мобилни тим

22 ОБРАЗАЦ РГ-редовно бирачко мјесто

23 ОБРАЗАЦ РГ-непотврђени гласачки листићи

ОДЛУКА ЛИСТИЋИ

ОДЛУКА НЕОСЈЕТЉИВИ МАТЕРИЈАЛ

Шема паковања изборног материјала- мобилни тим

Шема паковања изборног материјала на бирачком мјесту-непотврђени

Шема паковања изборног материјала- редовно бирачко мјесто

24 ОБРАЗАЦ РГ-мобилни тим

25 ОБРАЗАЦ РГ- пошта

26 ОБРАЗАЦ РГ-поновно отварање врећа

27 ОБРАЗАЦ РГ- утврђени резултати

28 ОБРАЗАЦ РГ- потврђени резултати гласања

29 ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ГЛАСАЧКОГ МАТЕРИЈАЛА

30 Образац депонованих потписа овлаштених представника

31 ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА КОМИСИЈИ

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЈЕСТА

ПОЗИВ ЗА ПРИСУСТВО ЈАВНОМ ЖРИЈЕБАЊУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

одлука о измјени одлуке о одређивању БО

ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ

Рјешење о именовању мобилних тимова