Коментариши, сугериши, похвали, критикуј

За ријешавање проблема у граду, за сугестије, похвале, критике и коментаре сада је довољан приступ интернету и овом порталу. Систем је осмишљен у функцији грађана и као такав стоји на располагању 24 сата дневно.


    captcha