Јавни позив за пружање бесплатне обуке у области контролинга на подручју Републике Српске

13.05.2019.

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, у складу са Стратегијом развоја малих и средњих предузећа Републике Српске 2016 – 2020. година и Програмом рада са финансијским планом Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа за 2019. годину, а у оквиру Европске мреже предузетништва, расписује јавни позив за пружање бесплатне обуке у области контролинга на подручју Републике Српске.

Контролинг је њемачка методологија управљања предузећем којом се прикупљају информације неопходне руководиоцима за доношење квалитетних одлука (израда буџета, стратешко планирање, обрачун трошкова и учинака, интерно информисање и извјештавање, планирање инвестирања и дезинвестирања, анализирање пословања предузећа, увођења електронске обраде података, посебна истраживања и сл.).

Циљ обуке је да полазници стекну основна знања из области контролинга и овладају алатима и техникама које ће практично примјенити у предузећу.

Обука обухвата теоријски и практични дио и у потпуности је бесплатна, а полазници добијају сертификат о завршеној обуци који издаје Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа и ICV Internationaler Controller Verein (Међународно удружење контролера).

Јавни позив је отворен од 08. до 26. маја 2019. године.

Више информација о самом Јавном позиву, као и о условима и начину пријаве може се пронаћи на веб страници Агенције http://rars-msp.org/sr/javni-poziv-za-pruzanje/n1174.