Јавни позив незапосленим лицима до 35 година

31.07.2019.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује Програм подстицања развоја предузетништва код младих старости до 35 година – стартап (start-up) Српска, чија је укупна вриједност 3.600.000 КМ, а који се финансира донаторским средствима Владе Републике Србије у износу од 1.000.000 € (1.995.830 КМ) и средствима Завода за запошљавање у износу 1.644.170 КМ.

Програмом је обухваћено запошљавање незапослених лица пријављених на евиденцију као активни тражиоци посла која су на дан расписивања јавног позива ималa до 35 година и којa намјеравају покренути дјелатност у сљедећим подручјима:
– Производне дјелатности (прерађивачка индустрија),
– Грађевинарство – за области: специјализовани грађевински радови
(електроинсталациони радови, увођење инсталација водовода, канализације, гаса и остали грађевински инсталациони радови, завршни грађевински радови и остале специјализоване грађевинске дјелатности);

– Пољопривреда: прерада пољопривредних производа, складиштење, паковање, сушење, сортирање, итд.;

– Информационо-комуникационе технологије за области: рачунарско програмирање, савјетовање и припадајуће дјелатности и информационе услужне дјелатности;

– Стручне, научне и техничке дјелатности за области: правне и рачуноводствене дјелатности, архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа, реклама, пропаганда и истраживање тржишта; остале стручне, научне и
техничке дјелатности и ветеринарске дјелатности;

– Дјелатности пружања смјештаја у туризму;

– Остале услужне дјелатности за области: поправка рачунара и предмета за личну употребу и домаћинство и остале личне услужне дјелатности.

Реализација активности и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са Програмом, Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17 и 31/19).

Завод ће вршити праћење и контролу Програма најмање 36 мјесеци од датума заснивања радног односа.

Више информација на http://www.zzzrs.net/index.php/projekat/program_podsticanja_razvoja_preduzetnistva_kod_mladih_starosti_do_35_g/