Измјена и допуна Плана јавних набавки општине Вишеград за 2019. годину – табела

14.08.2019.