Израђен идејни пројекат за два кружна тока

06.04.2023.

Општина Вишеград израдила је идејни пројекат за изградњу два кружна тока на територији општине Вишеград. Један од кружних токова се налази на излазу са новог моста према насељу Гарча, а други се налази у улици Војводе Степе.

Циљ изградње кружних токова је повећање безбједности и брже одвијање саобраћаја, посебно у вријеме љетне сезоне.

Општина Вишеград ће упутити идејне пројекте Путевима Републике Српске, који су надлежни за одржавање и изградњу путне инфраструктуре магистралних путева у Републици Српској, за даљу реализацију пројекта.

Пројекат је израдио „Пут инжењеринг“ Требиње.