Дозвољено кретање лицима са навршених 65 година и више уторком и петком од 7 до 10 часова

31.03.2020.

Републички Штаб за ванредне ситуације донио је закључак о дозволи кретања лицима са навршених 65 и више година живота.

Лицима са навршених 65 и више година живота дозвољава се кретање уторком и петком у времену од 7.00 до 10.00 часова, ради куповине основних животних намирница, лијекова и обављања послова у банкама.

Власници трговачких радњи, апотека и одговорна лица у банкама дужни су организовати рад на начин да се строго придржавају мјера заштите које се односе на дезинфекцију, социјално растојање и боравак у просторији до три лица.

Препоручује се власницима трговачких радњи, апотека и одговорним лицима у банкама да у наведеном периоду, а у циљу заштите здравља лица са навршених 65 година и више година живота пружају услуге искључиво тим лицима.

Препоручује се лицима млађим од 65 година живота да не обављају куповину и послове у банкама.

У сеоским подручјима, а ради обављања пољопривредних послова, дозвољава се кретање лицима старости до 75 година, уз обавезно придржавање заштитне мјере социјалног растојања.

Дозвољава се кретање од мјеста становања до пчелињака, уторком и у дане викенда, лицима која посједују рјешење о регистрацији пчелињака.