Дан потписивања Дејтонског споразума: У уторак нерадни дан у Вишеграду

20.11.2023.

На основу Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник РС 43/07 и 77/16), као и Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност („Службени гласник општине Вишеград“, број 07/08,14/08,18/17и 5/18, 14/19 ) 21. новембра се обиљежава Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ. Тог дана неће радити републички органи, органи јединице локалне самоуправе и организације, предузећа, установе и остала лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

Изузетно, 21.11.2023. године могу да раде:

– у времену од 00.00-24.00 часа, правна и физичка лица која обављају производњу хљеба и пецива, продајни објекти типа „драгстор“, трговински објекти на бензинским станицама.

– у времену од 7.00-14.00 часова- трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима (дјелатност продавница мјешовите робе)