Вода са јавне чесме Косово поље није за пиће

07.07.2017.

Одјељење за инспекцијске послове општине Вишеград саопштило је данас да вода на јавној чесми Косово поље није за пиће.

„На основу утврђених резултата испитивања физичко-хемијских и микробиолошких параметара, узорак воде није здравствено исправан, за шта је и дато стручно мишљење руководиоца Регионалног центра Фоча“, наводе у Одјељењу за инспекције општине Вишеград.

Инспектор за храну и санитарну заштиту је на основу достављених анализа воде за пиће урадио записник, те на јавној чесми на видном мјесту поставио обавјештење за грађане да вода није здравствено исправна.

Физичко-хемијски и микробиолошки налази били су добри на јавним чесмама Мезалин, Мегдан и на чесми у главној улици.

Надлежне службе ће поново вршити контролу воде, о чему ће становништво бити благовремено обавијештено.

СРНА