Стратешки документи

План имплементације и индикативни финансијски оквир у 2023-2025

Plan implementacije i indikativni finansijski okvir 2023-2025

Годишњи план рада начелника и општинске управе за 2023.