Načelnik održao sastanak sa mještanima iz naselja Osojnica

26.12.2016.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević održao je danas u svom kabinetu sastanak sa mještanima iz naselja Osojnica.

„Cilj sastanka je da pokušamo naći rješenje za obaloutvrdni zid u naselju Osojnica“, rekao je Đurević.

On je dodao da će opština Višegrad sa ciljem rješavanja problema u narednom periodu krenuti sa izdavanjem potrebne dokumentacije, rješavanjem imovinsko – pravnih odnosa i izdavanjem lokacijskih dozvola za izgradnju obaloutvrdnog zida osojničkog potoka.

Đurević je napomenuo da mještani ovog naselja dugi niz godina imaju problema sa obaloutvrdnim zidom, koji je obrušen prilikom većih padavina.